Zapojení do hlasování ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

Jako partneři každoročního hlasování ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI si Vás dovolujeme informovat o možnostech zapojení. Hlasování zaměstnavatelů nám dává velmi cennou informaci o tom, jaký profil studentů či absolventů je ze strany zaměstnavatelů žádaný.


Odkaz na hlasování zde: https://cdb.klubzamestnavatelu.cz/form-firma/


Hodnocení škol ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI přináší v roce 2021 již 8. rokem pohled na střední školy v regionech i fakulty vysokých škol celostátně očima zástupců stovek firem v celé ČR. Nově je v letošním ročníku zařazená i kategorie vyšších odborných škol. Právě zaměstnavatelé znají velmi důkladně školy na obou stupních, úroveň výuky, vybavení, pedagogů i přístup k praxím, ale také výslednou kvalitu absolventů. Na hodnocení se naposledy podílelo přes 500 společností napříč regiony a každoročně roste nejen jejich počet, ale také prestiž ocenění u samotných škol. Vzhledem k omezením spojeným s Covidem probíhá letos hlasování pro dva spojené ročníky 2020/2021 současně, jako za školní rok.

Menu