O nás

Registr praxí (dále také Registr) je jedinečný systém a projekt v rámci ČR pro centralizovanou evidenci nabídek praxí a evidenci praxí jako takových. Do Registru praxí jsou zapojeni studenti vysokých škol, vyšších odborných škol i žáci středních škol. Registr praxí je spravován Centrem praxí s.r.o. a podléhá ochranné známce udělené Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví pod č. spisu 507594.

Proč Registr praxí?

  • rozvinutý zaběhlý systém s rostoucím počtem Poskytovatelů praxe, necílí na jednotlivé žáky/studenty, ale na systémovou spolupráci se školami a jejich žáky/ studenty (zapojených cca. 500 firem a institucí a síť dále narůstá)
  •  nízká bariéra vstupu, registrace i publikování nabídek jsou bezplatné
  • zapojení vysokých škol, vyššícjh odborných škol a středních škol v ČR
  •  sjednocení metodiky přístupu k praxím a hodnocení praxí, nízká administrativní  zátěž poskytovatelů praxe a škol pro evidování kompetencí (znalostí a dovedností žáků) prokázaných žáky/studenty v praxi
  • komplexní systém praxí podporující stejně tak malé podniky, velké korporace i společnosti holdingového typu

Menu