Reference
Registr praxí jako odborný garant inovativního projektu Ámos vision. Součástí tabulí je nyní i tlačítko odkazující na praxe, stáže a brigády v daném regionu. Máte-li tedy nabídku v Registru praxí, automaticky se zobrazíte i na všech tabulích ve všech školách.

Registr praxí jako partner konference Pražský Barcamp, která je zaměřená na vzdělávání a praxi. Pražský Barcamp vznikl s cílem pomáhat studentům středních i vysokých škol k získávání lepších pracovních zkušenosti z různých oborů, inspirací od profíků nebo nabídkou různých praxí a stáží. Registr praxí se v rámci konference účastnil i Kulatých stolů, kde měl možnost diskutovat s ostatními společnostmi a školami na téma praxí.

Studenti TUL se o nás dozvídají rovnou z jejich webových stránek.

Studenti VŠTE mají na svých stránkách také přímý odkaz na stažení mobilní aplikace, jak pro Android tak pro iOS. Pokud už mají staženo, nebo s ním chtějí ještě chvíli počkat, můžou se také přesměrovat na naší webovou stránku a sledovat nabídky praxí zde.

Studneti strojní fakulty na VŠB-TU v Ostravě se k Registru praxí rovněž dostanou proklikem na tuto stránku. Zároveň se můžou z této stránky registrovat a začít tím rovnou využívat všechny výhody, které Registr praxí studentům nabízí.

Studenti Provozně ekonomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně se o nás dozvídají i ze svých webových stránek. Registr praxí jejím studentům pomáhá najít praxi v oboru skrze svou širokou nabídku.

Odkaz na Registr praxí na stránkách fakulty

Odkaz na stránky Registru praxí. Vytváření strategií na zkvalitnění praxí na škole, propojování aktivit.

Diplomová práce psaná studentem Masarykovy Univerzity - Fakulta sportovních studií, Katedra společenských věd a managementu sportu na téma "Přínos praxí na FSpS pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce".

Předmět jednání kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP. Děkan informoval o nabídce společnosti Registr praxí. Nabídku předal kvyřízení proděkanovi doc. Škodovi a metodikům CPP.

Prezentace na 4. schůzi Studentské komory Rady Vysokých škol dne 12. 4. 2018 delegátům většiny vysokých škol v ČR (celkem 25 delegátů)

Aplikace pro studenty ke stažení do telefonu, která usnadní práci. Je přehledná a student je neustále v obraze.

Nejen, že se studenti, zajímající se o obor chemie, o nás ze stránky Svazu chemického průmyslu ČR, dozví, ale rovnou uvidí výpis všech oborových nabídek, které máme v tomto oboru v Registru praxí aktuálně vystavené.

Svaz je jedinou profesní organizací svého oboru v České republice a my si moc vážíme jejich podpory.

Svaz sléváren České republiky je profesní a zaměstnavatelskou organizací sdružující slévárny, modelárny, obchodní organizace a školy s technickým zaměřením. Díky jejich podpoře se o nás dozvídají i jejich členové, lidé mající zájem o práci v tomto oboru aj. Mimo jiné se o nás zmínili i ve svém pravidelném časopise "Slévarenství" (Slévárenství 11-12/2018, str. 20.) - časopis k nalezení zde https://issuu.com/inasport/docs/slevarenstvi-na-web-final

Článek (str.11-12) o tom, že se Svaz Sléváren společně s jinými svazy zapojil do projektu Registr praxí.

Informační centrum pro mládež (ICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem bezplatné informace mimo jiné i v oblasti vzdělávání v ČR a v zahraničí. Tito mladí lidé se tak dozvídají i o Registru praxí, jakožto cestě ke konkurenceschopnosti a kariérního růstu.

Cílem HR news je inspirovat zajímavými články, rozhovory a tipy. Články pro HR kladou důraz na oblast náboru, propouštění, hodnocení, vzdělávání a motivace zaměstnanců. Vzhledem k našim společným zájmům, o nás napsali článek.

Rozhovor o Registru praxí a jeho přínosech pro společnost.

Registr praxí se stal součástí interaktivních tabulí Ámos vision. Nyní si proto studenti můžou praxi vyhledat již v prostorách školy. O interaktivnách tabulích Ámos vision a partnertsví s Registrem praxí se v článku rozepisuje i portál novinky.cz.

V roce 2019 navázal Registr praxí velmi úzkou spolupráci s Klubem zaměstnavatelů, a stal se tak zároveň partnerem při vyhlašování soutěže, kde mimo jiné předával ceny vítězům v soutěži o Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty.

Menu