SOUTĚŽ „ODBORNÝ PRAKTIKANT VOŠ ROKU 2021“

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je motivovat studenty k příležitosti rozšíření portfolia dovedností, které rozšiřuje studentům možnosti jejich budoucího uplatnění v zaměstnání získáním certifiátu ověřené praxe.

Cílová skupina:

Studenti všech ročníků vyšších odborných škol.

ZADÁNÍ SOUTĚŽE – KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  1. Registrace v systému REGISTR PRAXÍ v době realizace odborné praxe na VOŠ v aktuálním roce (nutná podmínka)
  2. Hodnocení zaměstnavatele praktikanta v REGISTRU PRAXÍ – (0-10 bodů)
  3. Report studenta z praxe – v systému REGISTR PRAXÍ  (přínos, návrhy ke zlepšení, dosažené úspěchy, výsledky, rozvíjející aktivity) – (0-10 bodů)
  4. Hodnocení školy o přínosu praxe ve vztahu ke studijnímu programu vyplněného v REGISTRU PRAXÍ (0-10 b) 

Doba trvání soutěže: od 13.5. do 30.6.2021 

CENA:

  1. Získání Certifikátu kvality odborné praxe
  2. Obdržení nabídky odborné stáže v REGISTRU PRAXE, kde se student může podílet na ovlivnění kvality a inovace praxí
  3. Obdržení nabídky výměnného studijního programu ve škole VOŠ
  4. Vítěz dostane jako alternativu ke stáži v Registru praxí i nabídky dalších zajímavých firem ke stáži 

Přihlášku s těmito údaji: Jméno a příjmení, emailová adresa u Vašeho profilu v Registru praxí, název školy pošlete na e-mail: martin.storkan@institut-sp.cz, kam můžete směřovat i případné dotazy. 

Odborný garant soutěže: ekonomická sekce Vyšších odborných škol

Student, Firma

Škola

Menu