Navazování partnerství v Registru praxí

Identifikační číslo: 05/PRAXE/2012

Struktura metodiky:

 • Registrace v Registru praxí
 • Nastavení vlastního profilu
 • Iniciace praxe
 • Smluvení praxe

Registrace v Registru praxí

Vstup

Požadavek Poskytovatele praxí či Praktikanta musí být zaregistrován v Registru praxí.

Akce

 • Vložení požadavku přes webový registrační formulář Registru praxí
 • Schválení požadavku Registračním centrem (je součástí Centra praxí, má mimo jiné na starosti správu klientů v Registru praxí) / Neschválení požadavku
 • Pokud není požadavek schválen je napsán Centrem praxí požadavek na email registrujícího subjektu, aby doplnil údaje, pokud jde o malé nesrovnalosti, zamítnutí požadavku v Registru praxí, pokud jde o závažné nedostatky
 • Registrující dostává automatizovaný email z Registru praxí o potvrzení, či zamítnutí registrace
 • Pokud je registrace potvrzená, PP či PT schvaluje všeobecné podmínky Registru praxí, čímž dokončuje registraci

Výstup

Zaregistrovaný Poskytovatel Praxe či Praktikant v Registru praxí / Zamítnutý požadavek na registraci v registru praxí.

Nastavení vlastního profilu

Vstup

Poskytovatel praxí či Praktikant chtějí o sobě zveřejnit informace definující jeho profil.

Akce

 • PP či PT se loguje do Registru praxí
 • PP či PT otevírá formulář definující vlastní profil
 • PP či PT upravuje svůj profil
 • PP či PT zaškrtává, které údaje z profilu zveřejňuje pro registrované uživatele

Výstup

Zveřejněný profil PP či PT.

Iniciace praxe

Vstup

PP či PT chce zveřejnit zájem získat Praktikanta, resp. Poskytovatele praxe.

Akce

 • PP či PT vybere odpovídající část Registru praxí, kde chce a může vložit požadavek
 • PP či PT si vybírá odpovídající formulář (vzor přihlášky) jeho potřebám
 • PP či PT vyplňuje v Registru praxí formulář Nabídky praxí či Zájmu o praxi
 • PP či PT edituje a ukládá údaje ve Formuláři Přihlášky v registru praxí
 • PP či PT má možnost si uložit vlastní vzor přihlášky pro zjednodušení podávání přihlášky do budoucna
 • PP či PT v případě, že již nechce formulář upravovat, odesílá formulář ke zveřejnění
 • Centrum praxí formulář praxe autorizuje pro zveřejnění
 • Možnost mazání či úpravy přihlášky k praxi (Centrum praxí může jakoukoliv, Iniciátor přihlášky může pouze svoje přihlášky editovat či mazat)
 • V případě, že je formulář editován iniciátorem praxe, tak se formulář deautorizuje a musí se znovu autorizovat

Výstup

Zveřejněná Nabídka praxe, resp. Zájem o praxi.

Smluvení praxe

Vstup

PP či PT chtějí najít vhodného partnera pro praxi.

Akce

 • Monitoring nabídek/poptávek praxí
 • Filtrování a řazení nabídek/poptávek
 • Vytváření vlastních vzorových filtrů pro opakovatelnost filtrovací akce a zjednodušení
 • Označení praxí sledovaných pro účely filtrování zajímavých nabídek/poptávek
 • Nalezení zajímavých nabídek/poptávek praxí
 • Vznesení požadavku na PP či PT v Registru praxí
 • Zájem o navázání partnerství
 • Návrh komunikace a vyjednávání v Registru praxí o partnerství mezi PP a PT o navazování partnerství v oblasti praxí
 • Potvrzení či zamítnutí patnerství iniciátorem (PP či PT)
 • V případě potvrzení ze strany iniciátora musí pro potvrzení praxe ještě Navrhovatel potvrdit, že s praxí souhlasí
 • Možnost generovat smlouvu o praxi vzor Poskytovatelem praxe a Praktikantem
 • V případě, že je požadavek Iniciátora zcela naplněn, může nabídku/poptávku depublikovat
 • Rozhodnutí, zda bude smlouva individuální (pouze s daným Praktikantem) nebo bude praxe v rámci Rámcové smlouvy mezi VP a PP
 • Podpis smlouvy o praxi

Výstup

Navázané partnerství Poskytovatele praxe a praktikanta pro realizaci praxe.

Použité zkratky:

 • PP Poskytovatel praxí
 • PT Praktikant
 • VP Vysilatel na praxi

Rizika:

Vymezení pravidel pro pojištění ze zodpovědnosti a proti úrazu Praktikantů při praxi je třeba, aby v rámcových smlouvách mezi VP a PP byla popsána pravidla pro pojištění ze zodpovědnosti Praktikantů při praxi a pro řešení úrazů PT.

Příloha: Simulace v diagramu CRAFT-case

Metodiku vydal: Institut Svazu průmyslu ČR

Doba trvání metodiky: Metodika je vydána na dobu neurčitou

Menu